businessman

Budowanie marki osobistej

Przyspiesza rozwój kariery, pomaga połączyć cele zawodowe i wartości i każdy ją buduje nawet, gdy o tym nie wie. Personal branding, czyli świadome kreowanie marki osobistej staje się coraz bardziej popularny. Jesteśmy złaknieni samorealizacji w oparciu o naszą autentyczność, a nie tworzenie wizerunku zgodnego z oczekiwaniami otoczenia.

Poznać siebie

Budowanie marki osobistej różni się od kreacji wizerunku. To coś więcej niż koncentracja na wrażeniu, jakie chcemy zrobić na innych. Ponadto, świadomy rozwój na tym polu wyklucza rozdźwięk między rzeczywistością, a tym, co chcemy zaprezentować innym w określonym celu. Proces tworzenia marki osobistej rozpoczyna się od rozpoznania swoich mocnych i unikalnych stron. Jego celem jest stworzenie warunków wymiany między ludźmi, niezależnie od tego, czy mówimy o wielkich korporacjach czy o relacji szefa i pracownika. Każda ze stron ma coś, co wzmacnia i stanowi wartość dla drugiej strony. W skupieniu się na marce osobistej, a nie samym tylko wizerunku miejsce, pytanie „co mogę dostać w zamian” zastępuje myślenie w kategoriach „co mogę w zamian dać”. Dzięki temu sukces ma nie tylko wielu rodziców, ale też wiele osób korzysta ze wspólnie osiągniętych celów, pozostając przy tym w pełni sobą. Talenty, zdolności, nabyte umiejętności, zasoby osobiste zdobyte drogą doświadczenia i nauki, wiedza, wykształcenie, a nawet specyficzne pasje czy oryginalny tryb życia mogą stać się materiałem do budowania marki osobistej. Czymś co nas tworzy i jest wartościowe dla innych.

marka osobista 1024x1024 Budowanie marki osobistej

Ekspresja siebie

Koncepcja marki osobistej opiera się na założeniu, że każdy jest wyjątkowy, że każdy ma coś, co może również stanowić wartość dla innych, co warto innym przekazać. To nasze otoczenie ocenia na jakich fundamentach należy zbudować markę osobistą, a my uczymy się jak najlepiej komunikować ją światu. Najskuteczniejszym sposobem jest tworzenie opowieści na swój temat: jakie są nasze korzenie, jakie zmiany przeszliśmy, jakie są nasze specyficzne doświadczenia. Ważne są emocje, które łączą się z autentyczną historią. To one otwierają drogę do relacji, w której możemy przekazywać nasz komunikat dalej. Pamiętaj, że o tym, jak jesteśmy postrzegani decyduje nie tylko nasza własna wizja siebie, ale też relacje z innymi. Zastanów się komu może się przydać to, co stanowi o twojej wyjątkowości, jak możesz to przekazać innym – gdzie, za pomocą jakich środków, z jakimi pytaniami i oczekiwaniami otoczenia się spotkasz i jak sobie z nimi poradzisz.

Spójność

Marka osobista w życiu zawodowym czy też, myśląc bardziej ogólnie, w drodze do sukcesu i spełnienia jest podstawą zaufania osób, które na tej drodze spotkamy. Nie jest towarem ani metodą zaprezentowania siebie, żeby jak najlepiej wpasować się w oczekiwania. Nawet jeśli mówimy o naszych umiejętnościach czy zdobytym doświadczeniu zawodowym, to dzięki marce osobistej nie sprzedajemy ich lecz tworzymy spójną wizję naszej osoby. Sukcesy zakorzenione w autentyczności i oparte na wyznawanych wartościach nie są chwilowe. Szczególnie w dobie coraz większej ekspansji Internetu w nasze życie prywatne świadomość tego kim jestem i co sobą reprezentuję również poza sferą zawodową ma duże znaczenie dla naszej kariery. Należy pamiętać, że im szersze grono odbiorców naszej osoby tym większe prawdopodobieństwo niezrozumienia. W takich wypadkach dbałość o zachowanie spójności komunikatu na temat tego kim się jest jako pracownik, szef, specjalista i kim się jest jako człowiek sprawia, że możemy uniknąć tego rodzaju pułapek na drodze do realizacji celów. To, co robimy i jak działamy powinno być spójne z komunikatem, jaki przekazujemy. Pomaga w tym udzielenie wyraźnej odpowiedzi na pytanie o nasze podstawowe wartości.

Marka osobista musi mieć wypracowane solidne podstawy, żeby mogła spełniać swoją rolę. Budujmy ją latami, nawet jeśli nie przykładamy do tego uwagi – wtedy powstaje sama, bez naszej kontroli. Sposób zaprezentowania swojego doświadczenia i kompetencji jest zazwyczaj wybierany i dobierany do doraźnego celu. Czasami jednak Stoi w sprzeczności z ważnymi życiowymi celami lub charakterem relacji, w które wchodzimy z innymi. Warto budować markę osobistą świadomie. W oparciu o wartości, które komunikujemy innym i kształtowanie relacji, które służą ich realizowaniu.